Wspieramy

Naszym celem jest finansowe wsparcie organizacji oraz osób niosących pomoc najbardziej potrzebującym. Pracownicy Asseco nie tylko wskazują instytucje, które otrzymają naszą pomoc, ale także ofiarowują swój czas i całoroczne zaangażowanie.

Fundacje,
hospicja

Pomagamy fundacjom i hospicjom, których działalność wprost skierowana jest ku najbardziej potrzebującym.

Domy dziecka,
placówki opieki

Wspieramy dzieci w ich życiowych tragediach poprzez pomoc placówkom opieki nad najmłodszymi.

Organizacje,
osoby fizyczne

Nasze wsparcie dociera także do pojedynczych osób i małych organizacji, które działają na rzecz najuboższych.

“Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz…”

Pomogliśmy

Od początku akcji, nasi pracownicy wsparli już wiele instytucji i organizacji.
Zachęcamy także inne firmy oraz osoby indywidualne do przyłączenia się do akcji.
Przeznaczyliśmy do tej pory:
780000

złotych

Zaangażowało się osobiście:
1227

pracowników

Z pomocy skorzystało:
2540

dzieci

Pomogliśmy:
89

rodzinom

Przyłącz się!

Ty także możesz pomóc organizacjom, które w tym roku wybrali pracownicy Asseco: