POMAGAMY

Akcja świąteczna Asseco na rzecz najbardziej potrzebujących.

Wspieramy

Naszym celem jest finansowe wsparcie organizacji oraz osób niosących pomoc najbardziej potrzebującym. Pracownicy Asseco nie tylko wskazują instytucje, które otrzymają naszą pomoc, ale także ofiarowują swój czas i całoroczne zaangażowanie.

Asseco_Xmas_pomagamy

Fundacje, hospicja

Pomagamy fundacjom i hospicjom, których działalność wprost skierowana jest ku najbardziej potrzebującym.

Asseco_Xmas_pomagamy

Domy dziecka, placówki opieki

Wspieramy dzieci w ich życiowych tragediach poprzez pomoc placówkom opieki nad najmłodszymi.

Asseco_Xmas_pomagamy

Organizacje, osoby fizyczne

Nasze wsparcie dociera także do pojedynczych osób i małych organizacji, które działają na rzecz najuboższych.

"Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz…

Pomogliśmy

Naszym celem jest finansowe wsparcie organizacji oraz osób niosących pomoc najbardziej potrzebującym. Pracownicy Asseco nie tylko wskazują instytucje, które otrzymają naszą pomoc, ale także ofiarowują swój czas i całoroczne zaangażowanie.

Przeznaczyliśmy do tej pory

+ 1
PLN

Zaangażowało się osobiście

0
pracowników

Z pomocy skorzytało

0
dzieci

Pomogliśmy

0
rodzinom